Čo je kovanie?

Kovanie je výrobný proces, pri ktorom je kov stlačený, búšaný alebo stláčaný pod veľkým tlakom do častí s vysokou pevnosťou známych ako výkovky. Proces je bežne (ale nie vždy) vykonávaný za tepla predhrievaním kovu na požadovanú teplotu pred jeho spracovaním. Je dôležité poznamenať, že proces kovania je úplne odlišný od procesu odlievania (alebo zlievárenstva), pretože kov používaný na výrobu kovaných dielov sa nikdy neroztopí a nalije (ako v procese odlievania).