Niekoľko klasifikácie kovania podľa kovania

Kovanie je dôležitý spôsob výroby častí strojov a iných častí používaných pri výrobe, je jedným zo spôsobov využitia tlaku na spracovanie kovov. V tomto procese používame tlak zmenu tvaru kovového polotovaru, alebo môže mať tvar zodpovedajúci overovaniu požadovanej tlakovej sily. Pri procese kovania sa bude mať štruktúra jemného zrna, čo zlepšuje fyzikálne vlastnosti kovu. Správna konštrukcia a vynikajúce kovanie umožňujú tok častíc v smere tlaku v potrubí pri používaní.