Ako veľký je kovársky priemysel?

Kovárenský priemysel sa skladá z tých rastlín, ktoré.

a) robiť diely na objednávku pre zákazníkov (označované ako zvykové výkovky);

b) vyrábajú diely na interné použitie svojej vlastnej firmy (označované ako výkovky na vlastnú potrebu);

c) vyrábať štandardné diely určené na ďalší predaj (ďalej len katalógové výkovky).

Najväčší sektor - zákazkové kovanie - predstavuje ročne viac ako 6 miliárd dolárov. Tieto zakázkové výkovky vyrába približne 250 kovárskych spoločností v približne 300 závodoch v USA, Kanade a Mexiku.