Aplikácia širokej škály výkovkov

Pretože technológia kovania s inými výrobnými metódami nemôže zodpovedať technologickým výhodám, ktoré tvoria medzeru, ktorá zostáva odlievaním, a ostatné chyby v kryštáloch kovov sa stávajú jemnými blízkymi, čo využíva diely v pracovnom prostredí s vysokým namáhaním má viac dlhá životnosť. Využíva tiež veľmi širokú škálu výkovkov, mnohé aspekty lietadiel, automobilov, dieselových motorov, ocele, petrochémie, ťažby a ďalšie ťažby sa aplikujú na výkovky. V mnohých presných mechanických častiach kovania je viac. Napríklad použitím pomeru veľmi vysokých výkovkov lietadiel sa vyrába až 85% komponentov lietadiel.